• 06-22922351
  • info@fmt-rombouts.nl

Directe toegankelijkheid

Directe toegankelijkheid

Directe toegankelijkheid of zonder verwijzing naar de fysiotherapeut is nu enkele jaren gemeen goed. Dit heeft het voordeel, dat u “direct” bij de specialist op het gebied van bewegen terecht kunt, zodat u direct kunt beginnen met werken aan uw herstel.

Bij fysiotherapeuten is deze ontwikkeling goed ontvangen, de huisarts blijft wel de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De therapeut zal de huisarts informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat ik eerst vaststel of u bij mij aan het juiste adres bent. Zo niet, kan ik u vooralsnog adviseren de huisarts te bezoeken. Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan ik, of indien beter bij uw klacht passend, één van mij collega’s van Het Therapiehuis, in overleg met u aan de slag met een uitgebreider onderzoek van uw klachten en samen met u een plan van aanpak maken.

Het kan zijn dat de eerste behandeling gevuld wordt met deze inventarisatie. In de volgende zittingen volgt dan de feitelijke behandeling.