• 06-22922351
  • info@fmt-rombouts.nl

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars

Iedereen die in Nederland woont of werkt, heeft verplicht dezelfde basis zorgverzekering. Dit basispakket dekt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg, maar vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie:

  • fysiotherapie voor chronische zorg (vraag uw fysiotherapeut) vanaf de 21e behandeling en
  • fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar.

In alle andere gevallen wordt fysiotherapie in de meeste aanvullende verzekeringen vergoedt. Die aanvullende verzekering is niet verplicht. In uw polisvoorwaarde kunt u nagaan hoe in uw aanvullende verzekering de vergoeding van fysiotherapie is geregeld.

Gecontracteerde zorg betekent dat ik de behandelingen rechtstreeks betaald krijg van de zorgverzekeraar. Om dit te kunnen doen moet ik een contract hebben met uw zorgverzekeraar. Voor de meeste zorgverzekeringen is het contract getekend